نویسنده
avatar-image
  • فاطمه کاری

  • 10 مطلب
  • 0 دیدگاه
ادبیات داستانی خوندم و از زمانی که یادم میاد شیفته قصه‌ها بودم. برای همین سعی می‌کنم داستان کسب‌‌وکارها رو به بهترین نحو برای دیگران روایت کنم.
اردبیل آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی
آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی جای فراسوی زمان و مکان

آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی از نظر تاریخی و فرهنگی اهمیت خیلی زیادی دارد؛ شیخ صفی الدین اردبیلی از عارفان برجسته در سلسله صفویه بود. این مکان مقبره سایر اعضای خانواده اردبیلی را هم در خود جا داده که ارزش تاریخی‌اش را چند برابر می‌کند.