استانبول سفرنامه استانبول - هزارویک سفر، مسابقه سفرنامه نویسی علی بابا
سفرنامه استانبول: شهر رویایی و بهشت گربه‌ها

این اثر توسط یک شرکت‌کننده برای هزارویک سفر (مسابقه سفرنامه‌نویسی علی‌بابا-۱۴۰۱) ارسال و در مجله گردشگری علی‌بابا منتشر شده است. سفرنامه استانبول شهریور سال ۹۶ وقتی حسابی سرگرم و درگیر کار و فعالیت‌های روزمره بودم، یهو تصمیم گرفتم خاک چندین و چند ساله‌ کارمندی، که حسابی همه زندگیمو پوشونده بود کمی بتکونم و یکی از […]