اصفهان

استان اصفهان سفرنامه اصفهان، برج کبوتر از آمنه ایمان‌مهر- هزارویک سفر، مسابقه سفرنامه نویسی علی بابا
سفرنامه اصفهان: برج کبوتر

این اثر را آمنه ایمان‌مهر برای هزارویک سفر (مسابقه سفرنامه‌نویسی علی‌بابا-۱۴۰۱) ارسال کرده و در مجله گردشگری علی‌بابا منتشر شده است.   سفرنامه اصفهان برج کبوتر می‌رسیم پایانه کاوه؛ همسفرانم ساک‌هایشان را از صندوق بغلِ اتوبوس برمی‌دارند. من ساکی ندارم کوله‌پشتی‌ای را که از دوران دانشجویی برایم به یادگار مانده، روی دوشم می‌گذارم. دل و […]