استخدام در علی بابا

علی‌بابا بهترین مکان برای آن دسته از آدم‌هایی است که آموزش‌پذیر هستند و شیفته‌ی تجربه کردن و کار تیمی!

چرا علی بابا

Combined Shape Created with Sketch.

عاملیت در سازمان

Combined Shape Created with Sketch.

توسعه و تعالی فردی

Rectangle 10 Copy Created with Sketch.

توانمند سازی

Rectangle 5 Created with Sketch.

همدلی افراد

Rectangle 6 Created with Sketch.

رهبری تسهیل گرانه

Combined Shape Created with Sketch.

با هم کار کردن

زندگی در علی بابا