بازارگردی

رشت سه شنبه بازار املش
سه شنبه بازار املش و زندگی میان رنگ‌ها و عطرها

بازارهای هفتگی در روزهای مختلف هفته تشکیل شده و معمولا با نام همان آن روز هم شناخته می‌شوند. سه‌شنبه بازار املش یکی از همان بازارهای محلی و باصفاست که در آن محصولات کشاورزی، تولیدات زراعی، دامی، صنایع‌دستی و سایر فرآورده‌های روستایی به فروش می‌رسد.