نویسنده
avatar-image
  • پاییز خورسند

  • 22 مطلب
  • 0 دیدگاه
آدم به تجربه زنده‌ست و منم تجربه‌هام رو با نوشتن و گفتن زندگی می‌کنم تا زندگی بسازم برای ادامه سفر، برای رهایی.