استان کرمان

استان کرمان سفرنامه کرمان - هزارویک سفر، مسابقه سفرنامه نویسی علی بابا
سفرنامه کرمان: «کارمانیا»

این اثر را یک شرکت‌کننده برای هزارویک سفر (مسابقه سفرنامه‌نویسی علی‌بابا-۱۴۰۱) ارسال کرده و در مجله گردشگری علی‌بابا منتشر شده است. صبح یکی از شنبه‌های اردیبهشت هزار و سیصد و نود و نُه، نامزد‌مُرده‌ای بودم روی یکی از صندلی‌های اتوبوس، کنار مردی که نمی‌شناختمش و لابد او هم مرا. غریبه‌هایی که سفر می‌خواست در رفاقتشان […]