نویسنده
avatar-image
  • زینب محمودیان

  • 15 مطلب
  • 0 دیدگاه
گاهی تضاد خوب است. جان دارد و به صاحبش جان می‌دهد. تضاد کالبد و روح من هم شاید همینطور باشد. جانی دارم که در عشق به سفر و تجربه احساسات جدید، روی جناب سعدی و مارکوپولو را سفید می‌کند. ولی جسمی هم دارم که در شوق یکجانشینی و عزلت‌گزینی جلوی حافظ کم نمی‌آورد. همانقدر که عاشق فیزیک و نسبیت و کوانتوم هستم، قلبم برای نوشتن و ماجراجویی و تماشای مردم تماشایی پر می‌زند. خلاصه که اینجا کمی این کشمکش و تضاد را با نوشتن هرچه دیده‌ام و هرچه دوست دارم ببینم، به تعادل می‌رسانم.
بندر عباس چشمه آب گرم گنو
چشمه آب گرم گنو بندرعباس؛ مثل چای نبات دوای هر درد

جاهای دیدنی بندرعباس به یک یا دو مورد ختم نمی‌شود، ولی شاید یکی از محبوب‌ترین‌هایش همین چشمه آب گرم گنو بندرعباس باشد. ایران کلا ۹ ذخیره‌گاه زیست‌کره دارد که یکی از آن‌ها هم منطقه گنو است. جایی که چشمه آب گرم گنو هرمزگان را در آن پیدا می‌کنید.