نویسنده
avatar-image
  • زهرا میرالماسی

  • 45 مطلب
  • 0 دیدگاه
کلمه‌ها وقتی کنار هم قرار می‌گیرند و جمله می‌سازند، جهانی قدرتمند به‌وجود می‌آورند؛ دنیایی که دست‌نیافتنی‌ترین رویاها هم در آن حقیقتی دلنشین است. من عاشقانه جمله‌ها را می‌نویسم تا دنیایم را کلمه به کلمه بزرگ‌تر و زیباتر کنم. با من همراه باشید و در این دنیای بی‌انتها سفر کنید.