باغ و بوستان

تهران پارک پرواز
پارک پرواز تهران را بهتر بشناسید

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های پارک پرواز تهران این است که در یکی از بالاترین نقاط شهر قرار دارد. برای همین هم از آن بالا می‌توانید تمام شهر را زیر پای خود ببینید. اگر در طول روز به پارک پرواز می‌روید، می‌توانید برج میلاد را از یک طرف و کوه‌های شمال تهران را از طرف دیگر تماشا کنید.