نویسنده
avatar-image
  • راضیه یعقوبی

  • 17 مطلب
  • 0 دیدگاه
دنیای قلم با تمام حرف و کلماتش برای هر آدمی معنا و شگفتی خاص خودش رو داره... من اما به شوق نوشتن اسمم توی ۶ سالگی با حس شیرین این دنیا آشنا شدم و سال هاست که ماندن در این دنيا به گذرگاهی برای آگاهی و آرامشم تبدیل شده.
استان فارس پاسارگاد شیراز
پاسارگاد شیراز و سفر به باقی‌مانده‌های آرامگاه کوروش کبیر

آرامگاه کوروش کبیر همیشه برای اغلب ایرانی از مهم‌ترین و خاص‌ترین آرامگاه‌های تاریخی محسوب می‌شود که حتی در کهنه‌ترین و مخروبه‌ترین حالت هم می‌توان نشانه‌های شکوه گذشته را در آن دید و درک کرد.

یزد خانه های تاریخی یزد
آشنایی با ۱۸ مورد از جذاب‌ترین خانه های تاریخی یزد

با قدم زدن در میان کوچه پس کوچه‌های شهر بادگیرها، قدمت، اصالت، صفا و آرامش، تمام آن حس‌هایی است که در جان و تن تزریق می‌شود. با وارد شدن به خانه های تاریخی یزد و دیدن شاهکارهای هنری معماران ایرانی، مهر تاییدی بر تمام این احساسات زده می‌شود.