روسیه

روسیه سوچی کجاست
سوچی کجاست: آن روی سکه روسیه را بشناسید

احتمالا با شنیدن نام روسیه یاد سرما و برف می‌افتید، اما بعد از آشنایی با سوچی، آن روی سکه را می‌بینید. اگر هنوز نمی‌دانید سوچی کجاست و چه جذابیت‌هایی دارد، درست آمده‌اید. بعضی‌ها دنبال مقصد سفر جذابی هستند که مثل پاریس، نیویورک و ونیز نامش در همه مجله‌های گردشگری نیاید. شهری که طبیعت زیبا، ساحل […]