نگاهی به آمار مهاجرت از ایران

جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا

همانطور که می‌دانید به خاطر بحران‌های اقتصادی چند سال اخیر، تحریم‌های بی‌سابقه و شرایط نامطلوب اجتماعی و رفاهی، آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی و کلا مهاجرت تحصیلی و کاری ایرانی ها به طرز قابل‌توجهی بیشتر شده و این رشد همچنان ادامه‌دار است. در ادامه مقاله نمودار آمار مهاجرت ایرانی ها (مهاجرت تحصیلی، کاری و…) را بررسی می‌کنیم.

سرفصل‌های مقاله نمایش

در نمودار فوق جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا و آمار مهاجرت از ایران در سال 99 را ملاحضه می‌کنید که از سال 1990 تا سال 2020 میلادی رشد شایانی داشته است.

آمار مهاجرت از ایراندلایل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور

رتبه ایران در مهاجرت به دیلایل ترقی، خانوادگی، تحصیلی، پناهندگی و… است که در نمودار 1 می‌توانیم ایرانیانی که برای دلایلی که داشتند از سال 2010 تا 2018 میلادی تصمیم به مهاجرت گرفتند.

دلایل مهاجرت ایرانیان به خارج از کشورمدت مجاز اقامت ایرانیان در اتحادیه اروپا

در نمودار 2 می‌توانیم زمان مجاز برای اقامت ایرانیان در اتحادیه اروپا را ببینیم که آمار مهاجرت در سال 98 را هم نشان می‌دهد.

آمار مهاجرت از ایرانروند و فرایند ویزا گرفتن در اروپا، اتحادیه اروپا و ترکیه

در این بخش، آمار اخذ ویزا برای مهاجرت از ایران در بخش‌های آمریکا، ترکیه و اتحادیه اروپا را می‌بینید که بخش قابل توجهی از آن مربوط به آمار مهاجرت نخبه ها از ایران است.

روند و فرایند ویزا گرفتن در اروپا، اتحادیه اروپا و ترکیهرتبه مهاجرت در ایران در 10 کشور برتر سال 2019

به نظر بهترین کشورها برای گرفتن اقامت ایرانی ها کدام است؟ در این تصویر می‌توانید کشورهای میزبان مهاجرت ایرانی ها را ببینید.

آمار مهاجرت از ایراندر ادامه مقاله شکل 1 را می‌بینید که رتبه مهاجرت، پخش جمعیت و آمار مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا را نشان می‌دهد.

 1. امارات متحده عربی: 454.000؛
 2. ایالات متحده آمریکا: 403.136؛
 3. کانادا: 164.463؛
 4. آلمان: 127.177؛
 5. بریتانیا: 89.794؛
 6. ترکیه: 83.183؛
 7. سوئد: 79.308؛
 8. استرالیا: 73.002؛
 9. رژیم صهیونیستی: 50.881؛
 10. کویت: 46.419.

در نمودار 4، نمودار مهاجرت دانشجویان ایرانی به ترکیه، کانادا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، استرالیا و بریتانیا را از سال‌های 2003 تا 2018 میلادی می‌توانید ببینید که مهاجرت ایرانی‌ها به ایالات متحده آمریکا از سال 2009 تا 2018 رشد چشم‌گیری را تجربه کرده است.

رتبه مهاجرت در ایران در 10 کشور برتر سال 2019آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی

آمار مهاجرت تحصیلی از ایران هم رو به رشد است. در این تصویر می‌توانید ببینید که کدام کشورها بیشترین میزبانی را برای دانشجویان ایرانی داشتند.

 1. آمار مهاجرت دانشجویان ایرانیایالات متحده آمریکا: 12.142؛
 2. ترکیه: 6.900؛
 3. آلمان: 4.846؛
 4. ایتالیا: 4.265؛
 5. کانادا: 3.884؛
 6. مالزی: 3.109؛
 7. استرالیا: 2.438؛
 8. امارات متحده عربی: 1.169؛
 9. هند: 1.558؛
 10. اتریش: 1.466.

جدول آمار مهاجرت از ایران در سال 99

کشورهای ایالات متحده آمریکا در رتبه اول، کانادا در رتبه دوم و آلمان در رتبه سوم قرار دارد.

آمار مهاجرت از ایران در سال 99آمار مهاجرت از ایران در سال 99

در نمودار 42، آمار مهاجرت از ایران در سال 99 به آمریکا را ملاحظه می‌کنید.

آمار مهاجرت ایرانی ها از کشورنمودار مهاجرت در ایران به کانادا

این روزها مهاجرت به کانادا برای خیلی‌ها گزینه مناسبی شده اما پیشنهاد می‌کنیم قبل از اقدام، نگاهی به آمار مهاجرت ایرانی ها به کانادا انداخته و ببینید که در کدام دسته قرار می‌گیرید.

نمودار مهاجرت در ایران به کاناداجمعیت ایرانیان در کانادا براساس جنسیت

هر ساله تعداد زیادی آقا و خانم برای مهاجرت به کانادا اقدام می‌کنند؛ این نمودار نشان می‌دهد که تقریبا نصفی از این جمعیت آقا و نصف دیگر خانم است.

جمعیت ایرانیان در کانادا براساس جنسیتمجوز اقامت موقت و دائم داده شده و آمار مهاجرت از ایرانیان در سال 98

آیا هر کسی که برای مهاجرت از ایران به کانادا اقدام می‌کند قبول می‌شود؟ قطعا نه؛ در این بخش از آمار مهاجرت از ایران می‌توانید تعداد مجوزهای موقت و دائم صادرشده برای اقامت ایرانی ها در کانادا را مشاهده کنید.

آمار مهاجرت از ایرانآمار مهاجرت از ایران

دلایل مهاجرت

به تمام این اوصاف، می‌دانید مهم‌ترین مهاجرت در ایران چیست؟ شاید در نمودار 58 به دلایل مهاجرت ایرانیان به فرانسه، ایتالیا، سوئد، بریتانیا و آلمان پی ببریم.

دلایل سفر از ایرانمهاجرت به 5 کشور برتر اروپایی

رتبه ایران در مهاجرت در 5 کشور برتر اروپایی از سال 2010 تا سال 2018 میلای بیشتر در کشورهای هلند، سوئد، بریتانیا، ایتالیا و آلمان بوده است.

کشورهای برتر اروپاییرتبه ایران در مهاجرت و درخواست ایرانیان برای ویزای شنگن از سال 2014 تا سال 20192 میلادی در 10 کشور برتر اروپایی را به بلژیک، یونان، سوئیس، اتریش، هلند، سوئد، فرانسه، ایتالیا و آلمان اختصاص داده است.

درخواست ویزای شنگن در 10 کشور برتر

آمار و نمودار پذیرش و درخواست شهروندی برای ایرانیان در بریتانیا از سال 2010 میلادی تا سپتامیر 2019 را می‌توانید در نمودار 68 مشاهده کنید.

ویزای شنگنآمار پذیرش و درخواست شهروندی در بریتانیا

الان دیگر بریتانیا (مخصوصا انگلستان) یکی از بهترین مقاصد مهاجرت برای ایرانیان است. در این نمودار می‌توانید ببینید که هر سال، چند نفر درخواست شهروندی بریتانیا را داده و در نهایت چند نفر موفق به دریافت شهروندی بریتانیا می‌شوند.

درخواست شهروندی در بریتانیاراستی تفاوت بین بریتانیا و انگلیس را می‌دانید؟ بریتانیا شامل کشور انگلستان و مستعمره‌های نزدیک آن (مثل اسکاتلند، ولز، ایرلند و…) می‌شود.

دلایل مهاجرت ایرانیان به بریتانیا

دلایلی که باعث می‌شود آمار مهاجرت در ایران و آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی در بریتانیا به طرز قابل‌توجهی افزایش پیدا کند، تحصیل، خانواده، کار و سایر اهداف به عیر از رفت و آمد و گردشگری را شامل می‌شود.

درخواست شهروندی در بریتانیانمودار 74، نمودار مهاجرت در ایران و جمعیت ایرانیان (متولد ایران) در آلمان را نشان می‌دهد که از سال 1990 تا 2019 میلاد رشد چندانی داشته است.

آمار مهاجرت از ایران به آلمان

در این بخش از آمار مهاجرت ایرانیان به آلمان، افرادی را می‌بینید که متولد ایران هستند اما به آلمان مهاجرت کرده‌اند.

آمار مهاجرت از ایران به آلماناقامت نامحدود و محدود ایرانیان

در نمودار 77، محدودیت اقامت ایرانیان در آلمان را مشاهده می‌کنید که محدودیت اقامت در نمودار مهاجرت از ایران افزایش پیدا کرده است.

اقامت نامحدود و محدود ایرانیانانواع جواز اقامت

در نمودار 78، سهم جواز اقامت و آمار مهاجرت در ایران بر اساس نوع جواز در آلمان از سال‌های 2010 تا 2018 میلادی را می‌توانید در نمودار فوق مشاهده کنید.

انواع جواز اقامتجمعیت ایرانیان متولد ایران در ترکیه

در نمودار 87، آمار مهاجرت از ایران در سال 99 و جمعیت ایرانیان در ترکیه را مشاهده می‌کنید که در سال 2019 رشد زیادی داشته است.

جمعیت ایرانیان متولد ایران در ترکیهخرید خانه در ترکیه

در نمودار 91، آمار خانه‌هایی را مشاهده می‌کنید که ایرانیان برای اقامت در ترکیه خریداری کرده‌اند.

خرید خانه در ترکیهجدول جمعیت ایرانیان در 10 کشور برتر آسیایی

در جدول زیر، جمعیت ایرانیان در 10 کشور برتر آسیایی و آمار مهاجرت از ایران را از سال 1960 تا سال 2017 مشاهده می‌کنید.

جدول جمعیت ایرانیان در 10 کشور برتر آسیاییجمعیت ایرانیان بر اساس محل تولد در استرالیا

رتبه ایران در مهاجرت و آمار مهاجرت از ایران در سال 98 به استرالیا در نمودار زیر قابل مشاهده است.

جمعیت ایرانیان بر اساس محل تولد در استرالیافشار اقتصادی، تحریم، کسب و کار

در نمودار زیر می‌توانید فشار بحران اقتصادی و تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ببینید که برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای متوسط و کوچک مشکل ساز شده؛ تا حدی که روی مواردی چون توانایی روبه‌رو شدن با نیازهای اولیه تا امید به آینده این کسب و کارها تاثیرگذار بوده است.

فشار اقتصادی، تحریم، کسب و کارنمودار 109، فشار تحریم‌ها و تحولات ارزی را عامل اصلی شکل‌گیری شروع استارتاپ‌ها و رونق کسب و کارهای متوسط و کوچک دانسته است.

فشار اقتصادی، تحریم، کسب و کارمهاجرت دانشجویان ایرانی در سال 2017

آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی در نمودار 115 به خوبی نشان می‌دهد که ایرانیان در سال 2017 کشورهای ایالات متحده آمریکا، ترکیه، آلمان، ایتالیا، کانادا، مالزی، استرالیا، امارات متحده عربی، هند، اتریش، فرانسه، مجارستان و بریتانیا را برای مهاجرت انتخاب می‌کردند.

مهاجرت دانشجویان ایرانی در سال 2017عامل مهاجرت از دیدگاه 408 نفر

قبل از مهاجرت از ایران، چقدر در مورد مقصدتان اطلاعات دارید؟ از 408 نفر که از کشورشان مهاجرت کردند، پرسیده شده که چه اطلاعاتی قبل از مهاجرت به کشور داشته‌اند. شما جواب آن‌ها را می‌توانید در نمودار زیر ملاحظه کنید.

عامل مهاجرت از دیدگاه 408 نفرآمار مهاجرت دانشجویان ایرانی از سال 2000 تا سال 2017 در بریتانیا را در نمودار 120 ببینید که در سال 2011 بیشترین رشد و از سال 2012 تا سال 2017 میلادی کمترین رشد را داشته است.

آمار دانشجویان ایرانی در کشورهای مختلف

خیلی از ایرانیان با گرفتن ویزای تحصیلی در حال تحصیل در کشورهای دیگر هستند.

آمار دانشجویان ایرانی در بریتانیا

نمودار مهاجرت از ایران به استرالیا را می‌توانید از سال 2001 تا 2018 میلادی ببینید که در این‌جا هم ایرانیان در سال 2011 بیشترین مهاجرت را به استرالیا داشته‌اند.

آمار دانشجویان ایرانی در استرالیاآمار دانشجویان ایرانی در استرالیا

جمعیت و آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی از سال 2013 تا 2017 میلادی در آلمان به ترتیب رو به افزایش بوده است.

آمار دانشجویان ایرانی در استرالیاآمار دانشجویان ایرانی در آلمان

آمار مهاجرت تحصیلی به آلمان هم در سال‌های اخبر خیلی زیاد شده. حالا در این نمودار آمار دانشجویان ایرانی در آلمان را ببینید.

آمار دانشجویان ایرانی در آلمانآمار دانشجویان ایرانی در فرانسه

آمار مهاجرت دانشجویان ایرانی به فرانسه از سال 2000 تا سال 2017 میلادی رتبه ایران در مهاجرت را بیشتر می‌کند.

آمار دانشجویان ایرانی در فرانسهآمار دانشجویان ایرانی در کانادا

نمودار مهاجرت در ایران و تعداد دانجشویان ایرانی در کانادا در سال 2013 بیشترین میزان را داشته که در سال 2017 تعداد آن کمتر شده است.

آمار دانشجویان ایرانی در کانادارتبه ایران در مهاجرت در نمودار 125، تعداد دانشجویان ایرانی در ترکیه را از سال 2000 تا 2017 میلادی نشان می‌دهد که بیشترین رشد را در سال 2017 داشته است.

آمار دانشجویان ایرانی در ترکیه

آمار مهاجرت تحصیلی به ترکیه دارد روز به روز زیاد می‌شود. سفر به ترکیه برای دانشجویان و خانواده‌هایشان بسیار آسان و کم‌هزینه است. همچنین برای سفرهای کوتاه، ترکیه از کشورهای بدون ویزا برای ایرانیان هم به حساب می‌آید و همه این موارد باعث شده که آمار مهاجرت از ایران به ترکیه بیشتر شود.

آمار دانشجویان ایرانی در ترکیهآمار دانشجویان ایرانی در ایتالیا

نمودار مهاجرت در ایران از سال 2000 تا 2017 در ایتالیا را در نمودار 127 مشاهده می‌کنید در سال 2017 رشد زیادی نسبت به سال‌های قبلی‌اش داشته است.

آمار دانشجویان ایرانی در ایتالیاآمار مهاجرت از ایران چقدر به دردتان خورد؟

با این جداول و نمودارها سوالی که پیش می‌آید این است که مهم‌ترین دلیل مهاجرت از ایران چیست؟ شاید بخش مهمی از این مهاجرت را می‌توان در بازگشت تحریم‌ها، بحران اقتصادی، بی‌کفایتی برخی مسئولین و مدیران دید که با سوءمدیریتی‌هایشان باعث می‌شود آمار مهاجرت در سال 98 و آمار مهاجرت از ایران در سال 99 بیشتر شود.

ممکن است به این مطالب نیز علاقه‌مند باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 دیدگاه
 1. مهدی می‌گوید

  درحال حاضر آمریکا با یک میلیون وپنصدهزار ایرانی مقام اول رو داره و بعد اروپا و بعد ترکیه به نظر شما چرا مردم از کشور ایران کوچ میکنند درحال حاضر حدود پنج میلیون ایرانی درخاج از کشور زندگی میکنند چون وضع اقتصادی ایران خراب شده

 2. نا شناس می‌گوید

  واقعا براشون متاسفم اگه همین نخبه ها در کشور خودشون فعالیت می‌کردند، ایران قطعا آینده ی بهتری خواهد داشت و میتونست مثل کشور های برتر دنیا باشه
  ایران، یعنی همین مردم و نخبه ها که کشور را می سازند

  امیدوارم که دانش و علم خود را درخدمت به و طنشان به کار ببندند

  1. محمد می‌گوید

   باید زمان بگذره تا ببینیم این شعر درست درمیاد یا نه
   هر کسی کو دور ماند از اصل خویش … باز جوید روزگار وصل خویش

   1. تحریریه علی‌بابا می‌گوید

    جالبه 🙂