دانستنی‌های سفر

حمل و نقل فرودگاه کرمانشاه
نگاهی به امکانات و خدمات فرودگاه کرمانشاه

فرودگاه‌ها همیشه یکی از مهم‌ترین مراکزی شهری هستند. فرودگاه کرمانشاه هم از مهم‌ترین مراکز هوایی غربی کشور است که به شهرهای داخلی و خارجی مختلفی پرواز دارد. این فرودگاه همچنین خدمات رفاهی و امکانات گوناگونی در اختیار مسافران قرار می‌دهد.