پرواز

اشیای ممنوعه در کابین هواپیما را بشناسید

کارهایی هستند که باید قبل از شروع پرواز انجام بدهید تا پروازتان بدون دردسر باشد. یکی از این کارها، بررسی اشیای ممنوعه در کابین هواپیماست. چه اشیایی را نمی‌توان به داخل برد؟ در این راهنما بخوانید.

پرواز بیشتر بخوانید