نویسنده
avatar-image
  • مونا حسنی

  • 23 مطلب
  • 0 دیدگاه
قدیم‌ترها نوشتن برایم سلاحی بود تا احساساتم را با کلمه به دیگران بگویم تا کلام. اما حالا نوشتن را تبدیل به شغلم کرده‌ام تا معنایی خلق کند برای خودم و کسب‌وکار دیگری.