آواتار کاربر
الینا الله بیگی
نویسنده
درباره من

سفر، حرکت در مکان است و نوشتن حرکت در کلمات، نوشتن درباره سفر، برای من سفر در سفر است؛ سفری با کلمات به سرتاسر جهان.

مطالب من