زنجان

زنجان سوغات زنجان
سوغات زنجان؛ از چاقو تا نان برنجی اصیل

وقتی‌که صحبت از زنجان می‌شود، اولین کلمه‌ای که به ذهن ما خطور می‌کند «چاقو» است؛ اما چاقو تنها یکی از سوغاتی‌های متنوع شهر زنجان به‌حساب می‌آید. زنجان از نظر تنوع سوغاتی، در جایگاه بالایی در سطح کشور قرار دارد و هرکسی که به این شهر سفر می‌کند، دست خالی بازنمی‌گردد.