نویسنده
avatar-image
  • محسن توانگر

  • 4 مطلب
  • 0 دیدگاه
با هم به گوشه‌گوشه دنیا سفر می‌کنیم تا با شگفتی‌های بی‌پایان آن آشنا شویم. از اقیانوس‌ها می‌گذریم، در جنگل‌ها ماجراجویی می‌کنیم، قلب کویر را می‌شکافیم و در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهرهای کوچک و بزرگ به صدای سفر گوش می‌دهیم. اگر می‌خواهید گردشگر را حتی در خانه‌تان تجربه کنید، با من همراه باشید. بسیار سفر آید...
استان یزد میبد
سفر به جاهای دیدنی میبد: روایتی متفاوت

چیزی که روشن است اینکه این شهر چند هزار سال تاریخ و قصه در دلش پنهان دارد. اما چیزی که ناواضح و ناروشن است اینکه دقیقِ این تاریخ کدام است؟ تا امروز رگ و ریشه‌های این شهر را تا ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ سال پیش تخمین زده‌اند. در این یادداشت گشتی در این شهر تاریخی و […]