نویسنده
avatar-image
  • صبا موسوی

  • 2 مطلب
  • 0 دیدگاه
«حقیقتش رو بخواید نمی‌دونم چی شد که سر از حوزه محتوا درآوردم. اون هم مَنی که یکی از کابوس‌هایم در دوران دانش‌آموزی نوشتن یک انشای چند خطی بود. اما حالا اینجا هستم؛ در یک راه پر فراز و نشیب برای خلق دنیایی قشنگ‌تر»