نویسنده
avatar-image
  • محمد خزایی

  • 2 مطلب
  • 0 دیدگاه
من محمد خزایی؛ عاشق نوشتن و عکاسی هستم. نوشتن بهم انرژی میده و عکس گرفتن رو دوست دارم. در نهایت علاقه زیادم به این دو‌ موضوع من رو به سمت تولید محتوا کشوند