سفر یعنی

  • جسارت کنارگذاشتنِ گوشی واسه چند روز
  • جسارت کوچه‌گردی‌های بی‌انتها، بدون نقشه
  • شجاعت بودن و گشتن بین حیات وحش
  • جسارت دورشدن از روزمرگی‌ها
  • جرئت امتحان‌کردن یه غذای جدید
تماشای ویدیو

یک تجربه جسورانه منتظر شماست...

سفر یعنی جسارت کوچه‌گردی‌های بی‌انتها، بدون نقشه
سفر یعنی شجاعت بودن و گشتن بین حیات وحش
سفر یعنی جسارت دورشدن از روزمرگی‌ها
سفر یعنی جرئت امتحان‌کردن یه غذای جدید