Sync  7 تور یافت شد

مرتب سازی براساس:

تور ازمیر 17 خرداد ماه

HotelMövenpick Hotel Izmir
 
  6 شب اقامت
بیمه / ترانسفر / لیدر فارسی 
رفت:‌ SunExpress
برگشت:‌ SunExpress
آذین شریف زاده سفریار:‌ آذین شریف زاده
شروع قیمت از 81،000،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور ازمیر 17 خرداد ماه

Kaya Prestige
 
  6 شب اقامت
بیمه / ترانسفر / لیدر فارسی 
رفت:‌ SunExpress
برگشت:‌ SunExpress
آذین شریف زاده سفریار:‌ آذین شریف زاده
شروع قیمت از 68،040،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور ازمیر 17 خرداد ماه

HotelKaraca Hotel
 
  6 شب اقامت
بیمه / ترانسفر / لیدر فارسی 
رفت:‌ SunExpress
برگشت:‌ SunExpress
آذین شریف زاده سفریار:‌ آذین شریف زاده
شروع قیمت از 67،980،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور ازمیر 17 خرداد ماه

HotelSwissôtel Grand Efes Izmir
 
  6 شب اقامت
بیمه / ترانسفر / لیدر فارسی 
رفت:‌ SunExpress
برگشت:‌ SunExpress
آذین شریف زاده سفریار:‌ آذین شریف زاده
شروع قیمت از 90،360،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور ازمیر 17 خرداد ماه

HotelGrand Corner Boutique Hotel
 
  6 شب اقامت
بیمه / ترانسفر / لیدر فارسی 
رفت:‌ SunExpress
برگشت:‌ SunExpress
آذین شریف زاده سفریار:‌ آذین شریف زاده
شروع قیمت از 59،400،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور ازمیر 17 خرداد ماه

HotelLife Corner Hotel
 
  6 شب اقامت
بیمه / ترانسفر / لیدر فارسی 
رفت:‌ SunExpress
برگشت:‌ SunExpress
آذین شریف زاده سفریار:‌ آذین شریف زاده
شروع قیمت از 59،400،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور ازمیر 17 خرداد ماه

HotelHilton Izmir
 
  6 شب اقامت
بیمه / ترانسفر / لیدر فارسی 
رفت:‌ SunExpress
برگشت:‌ SunExpress
آذین شریف زاده سفریار:‌ آذین شریف زاده
شروع قیمت از 83،100،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر