Sync  21 تور یافت شد

مرتب سازی براساس:

تور بانکوک ویژه بهار 98

My Hotel Pratunam
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 65،842،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

Eastin Hotel Makkasan, Bangkok
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 75،103،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

The Heritage Hotels Sathorn
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 57،610،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

Mercure Bangkok Makkasan
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 78،190،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

Ma Hotel
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 68،929،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

ibis Bangkok Sathorn
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 66،871،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

Amari Watergate Bangkok
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 101،857،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

H-Residence
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 58،639،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 94،654،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

HotelAetas Residence
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 99،799،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

HotelPathumwan Princess Hotel
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 104،944،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

HotelLancaster Bangkok
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 99،799،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

Bangkok Palace Hotel
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 72،016،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

Prince Palace Hotel
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 74،074،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

FX Hotel Metrolink Makkasan
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 69،958،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

Galleria 12 Sukhumvit Bangkok by Compass Hospitality
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 73،045،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

HotelPicnic Hotel Bangkok - Rang Nam
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 69،958،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

Miramar Hotel
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 65،842،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

Shadi Home & Residence
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 62،755،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

HotelCitrus Sukhumvit 11 by Compass Hospitality
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 72،016،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر

تور بانکوک ویژه بهار 98

HotelOmni Tower Sukhumvit Nana by Compass Hospitality
 
  7 شب اقامت
بیمه / ویزا / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
مهین افتخاری سفریار:‌ مهین افتخاری
شروع قیمت از 69،958،000 ریال مشاهده تاریخ‌های سفر