6 تور یافت شد

تور عمان ( مسقط )

Waves International
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Salam Air
برگشت:‌ Salam Air
13 آبان - 16 آبان بیشتر
شروع قیمت از 39،931،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور عمان ( مسقط )

Ramee Guestline Hotel, Qurum
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Salam Air
برگشت:‌ Salam Air
13 آبان - 16 آبان بیشتر
شروع قیمت از 46،951،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور عمان ( مسقط )

City Seasons Muscat
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Salam Air
برگشت:‌ Salam Air
13 آبان - 16 آبان بیشتر
شروع قیمت از 49،951،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور عمان ( مسقط )

Crowne Plaza Muscat
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Salam Air
برگشت:‌ Salam Air
13 آبان - 16 آبان بیشتر
شروع قیمت از 79،951،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور عمان ( مسقط )

Mysk Al Mouj Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Salam Air
برگشت:‌ Salam Air
13 آبان - 16 آبان بیشتر
شروع قیمت از 59،941،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور عمان ( مسقط )

Sheraton Oman Hotel
 
  3 شب اقامت بیمه / ویزا / ترانسفر / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Salam Air
برگشت:‌ Salam Air
13 آبان - 16 آبان بیشتر
شروع قیمت از 62،941،000 ریال
مشاهده جزئیات