73 تور یافت شد

مالزی

HotelHotel Royal Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 63،150،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

HotelTamu Hotel & Suites Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 63،150،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

JW Marriott Hotel, Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 94،405،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

Traders Hotel Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 87،825،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

The Westin Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 82،067،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

InterContinental Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 78،777،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

Grand Millennium Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 74،665،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 71،375،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

Impiana KLCC
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 67،262،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

Pacific Express Chinatown
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 53،280،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

Arenaa Star Hotel
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 54،925،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

HotelMetropol Hotel
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 54،925،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 55،747،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

Corus Hotel Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 67،262،000 ریال
مشاهده جزئیات

مالزی

Seri Pacific
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
06 آبان - 14 آبان بیشتر
شروع قیمت از 63،972،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 79،390،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Sunway Putra
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 64،480،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Pacific Express Hotel Chinatown
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 54،190،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Royale Chulan Bukit Bintang (formerly known as The Royale Bintang Kuala Lumpur)
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 63،290،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Flamingo By The Lake, Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 55،940،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Ibis Styles Kuala Lumpur Fraser Business Park
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 65،600،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Fraser Residence Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 73،510،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

InterContinental Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 79،110،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Pullman Kuala Lumpur Bangsar
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 77،500،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

The Westin Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 82،470،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Corus Hotel Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 67،490،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Pacific Regency
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 66،090،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Ramada Suites Kuala Lumpur City Centre
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 66،790،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

AparthotelAmbassador Row Hotel Suites by Lanson Place
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 62،310،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 61،120،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

HotelMetropol Hotel
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 55،310،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Cosmo Hotel
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 59،370،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Mercure Kuala Lumpur Shaw Parade
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 66،790،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Leo Palace Hotel
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 55،310،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 66،090،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Hotel Istana Kuala Lumpur City Centre
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 70،080،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

JW Marriott
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 92،480،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Pavilion Bukit Bintang Modern Suites
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 88،770،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

Grand Millennium Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 79،390،000 ریال
مشاهده جزئیات

تور مالزی پاییز 98

HotelOakwood Hotel and Residence Kuala Lumpur
 
  7 شب اقامت بیمه / ترانسفر / گشت شهری / لیدر فارسی 
  فروشنده: علی بابا
رفت:‌ Mahan Airlines
برگشت:‌ Mahan Airlines
10 آبان - 18 آبان بیشتر
شروع قیمت از 60،000،000 ریال
مشاهده جزئیات
رزرو تور لحظه آخری کوالالامپور در علی بابا با مشاوره رایگان و پشتیبانی شایسته؛ لیست قیمت تور کوالالامپور و تورهای مالزی در علی بابا