رزرو هتل یزد

مرتب‌سازی:

تا کنون نتیجه یافت شده است...

Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-10-28/f9a34e61-5cbe-4ee5-80df-ff5481f53706.jpeg?w=720
اولین هتل باغ ایرانی
4 ستاره
یزد، خیابان انقلاب، بلوار مشیرالممالک
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/inh/domestic-hotel/image_36c2b904-129f-47ee-a757-9243335ddca3.jpg?w=720
نزدیک به اماکن تاریخی
4 ستاره
یزد، میدان شهید بهشتی، خیابان دهم فروردین، پلاک 214
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/7025e42d-a3b9-4ff8-a13f-f3eccf165614_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87.jpeg?w=720
تنها هتل پنج ستاره یزد
5 ستاره
یزد، صفائیه، میدان ابوذر، خیابان تیمسار فلاحی، میدان امام حسن مجتبی(ع)
Alibaba
پیشنهاد ویژه
5 ستاره
Timsar Fallahey Avenue,Yazd
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/inh/domestic-hotel/image_b7fe7960-822b-4a15-bbd3-9d60d984e349.jpg?w=720
3 ستاره
يزد، بلوار جمهوری، کوچه نهضت، جنب بیمارستان افشار
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-10-17/6cac5782-dd8d-49e5-a429-03323501e332.jpg?w=720
واقع در بافت تاریخی بازید رایگان از قنات هتل
3 ستاره
یزد، خیابان قیام، کوچه لب خندق، کوچه ریسمانیان
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-10-07/6025f62f-5a4d-4abd-b176-e19141ca832a.jpeg?w=720
استفاده رایگان از دوچرخه واقع در بافت تاریخی
4 ستاره
یزد، خیابان قیام، بازار پنجه‌علی
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-05-21/22e93441-5181-46f9-a317-724f1ee36fb9.jpg?w=720
نزدیک به اماکن تاریخی هتل تازه تاسیس حمام و ماساژ سنتی
3 ستاره
یزد، خیابان امام خمینی، کوچه ۹، جنب حسینیه خواجه خضر
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/abd431cd-4e8b-4b79-9a2b-4d259c4b1f18_%D9%87%D8%AA%D9%84%20%D8%B5%D9%81%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%20-%20%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%201.jpeg?w=720
واقع در بافت تاریخی
3 ستاره
یزد، خیابان سید گلسرخ، کوچه شاه ابوالقاسم، پارکینگ شاه ابوالقاسم، جنب زمین فوتبال، درون محله شاه ابوالقاسم
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/inh/domestic-hotel/image_172ff14d-e319-4bc8-ac8f-ad5bc1edf6fd.jpg?w=720
محدوده بافت تاریخی تازه تاسیس
2 ستاره
یزد، خیابان امام خمینی، کوچه ۴۳ (مالمیر)، پلاک ۴۱
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-09-27/9f0c1081-d571-4ae6-b84e-e9683c40479b.jpeg?w=720
استفاده رایگان از دوچرخه بازدید رایگان از قنات
3 ستاره
يزد، خیابان امام خمینی، خیابان فهادان، مقابل زندان تاریخی اسکندر
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/inh/domestic-hotel/image_6e3ecb07-f819-4b20-b1fb-fea00b29013a.jpg?w=720
کنسلی رایگان
3 ستاره
یزد، خیابان مهدی، جنب بانک رفاه
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/inh/domestic-hotel/image_b7fc0265-3b20-4c9a-95f9-67ecd42544b8.jpg?w=720
3 ستاره
یزد-نبش چهارراه فرهنگیان-جنب بانک توسعه تعاون
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/inh/domestic-hotel/image_4afb5cc5-1bfe-4e1c-8f57-c4cb9298b3a2.jpg?w=720
بازدید رایگان از قنات پارکینگ اختصاصی
3 ستاره
یزد، خیابان امام خمینی، روبروی شاهزاده فاضل
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-09-20/dc546b7e-19f1-4e4f-ba3e-770a9e4d16eb.jpeg?w=720
محدوده بافت تاریخی
یزد، خیابان امام، محله فهادان، کوچه چهلم، جنب موزه سکه و مردم شناسی
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/cf339ac9-2b97-4838-aa40-1142c3415a75_%D9%87%D8%AA%D9%84%20%D8%A7%D8%B1%DA%AF%20-%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%203.jpeg?w=720
نزدیک به نمایشگاه یزد
4 ستاره
یزد، صفائیه، بلوار شهیدان اشرف، بلوار مناجات جنب بوستان مهرآوران، جاده اختصاصی هتل ارگ جدید یزد
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/63e83e7e-421f-4989-97da-5d6139a115e7_new%20%281%29.jpeg?w=720
نزدیک به اماکن تاریخی
3 ستاره
یزد، خیابان امام خمینی، خیابان مسجد جامع، میدان وقت‌الساعت
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-09-17/ec8e9b6e-6387-4761-aa30-104e3efec881.jpeg?w=720
1 ستاره
یزد، خیابان امام، محله فهادان، محوطه زندان اسکندر به سمت زورخانه پهلوان یزدی
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-09-09/68fbdc71-ec0a-4dac-ad46-122ddf23b019.jpg?w=720
محدوده بافت تاریخی
یزد، خیابان امام خمینی، کوچه 34
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/4fa9e96c-ef8a-4143-9d4c-ee1d685fe0dc_%D9%87%D8%AA%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC%20-%20%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%201.jpeg?w=720
3 ستاره
یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهیدان حسینیان، کوچه حسینیان ۱
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/inh/domestic-hotel/image_fd49b315-95de-4231-977c-1b0cbbad6868.jpg?w=720
پیشنهاد ویژه واقع در بافت تاریخی
2 ستاره
یزد، خیابان امام‌خمینی، بعد از مسجد جامع، کوچه حسینیان (منار گلی)، جنب کوچه حسینیان ۵
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-10-02/7319096c-105e-4408-b760-c56d9d6fbbb7.jpeg?w=720
4 ستاره
یزد، خیابان مهدی، جنب پارک وحشی بافقی
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-03-11/cd44effb-df13-4b96-b946-ede32d8dbefc.jpg?w=720
بلندترین خانه بافت تاریخی دارای حمام سنتی
یزد، میدان امیرچخماق، خیابان سلمان، کوچه گازرگاه، قبل از حسینیه گازرگاه، دست چپ کوی نایب علی‌اکبر، پلاک ۲۷
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-11-15/4bd2c05c-1a2d-443b-9cd0-f1b86c526756.jpg?w=720
2 ستاره
یزد، چهارراه بعثت، به سمت چهارراه دولت آباد، اولین کوچه سمت راست، اولین سه راهی به سمت چپ، پارکینگ ابوالمعالی
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-09-17/eb9b0bb3-c00e-4cd4-9a41-97e25d8b7e1d.jpg?w=720
هتل اقتصادی
یزد، چهارراه بعثت، ابتدای خیابان قیام، انتهای کوچه حسینیه حاج یوسف
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-02-06/7eeced7d-edc7-4e5d-96cb-44160c73c926.jpeg?w=720
قدمت ۳۵۰ سال
3 ستاره
یزد، میدان امیر چخماق، ابتدای خیابان سلمان، جنب کوچه عهدی
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/inh/domestic-hotel/image_9560a61e-aa25-4ed2-8ad9-6484deeba599.jpg?w=720
3 ستاره
یزد، ميدان امام حسين
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2023-10-10/63e3ffa8-c94f-447a-8207-807355ca050e.jpeg?w=720
استفاده رایگان از دوچرخه
3 ستاره
يزد، خیابان قیام، کوچه لب خندق
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/13112cb6-aba8-4f99-82be-e2c13a8a5d5d_khanedohad%20%2816%29.jpg?w=720
کنسلی رایگان موسیقی زنده
3 ستاره
یزد، چهارراه بسیج، بلوار شهید عاصی زاده، کوچه سنگ ریزه
Alibaba https://cdn.alibaba.ir/ostorage/hotel-accommodation-images/2d6782b5-f009-48e1-88c1-3742ad1e0b77_n%20%283%29.jpeg?w=720
3 ستاره
میبد، روستای رکن‌آباد، میدان دانش، کوچه قلعه وزیر

پرسش‌های متداول

مزایای رزرو هتل یزد از علی بابا چیست؟
برای رزرو هتل یزد از علی بابا می‌توانید وارد سایت شده و از قسمت جست‌وجوی هتل، شهر یزد را انتخاب کنید. این کار امکان بسیار خوبی برای دیدن لیست هتل‌ها در اختیارتان می‌گذارد. توضیح کامل مربوط به هتل‌ها همراه با قیمت و تقویم انتخاب تاریخ سفر در سایت علی بابا موجود است. با نگاهی به نظرات کاربران درباره هر هتل، دید بهتری نسبت به هتل‌ها پیدا می‌کنید و انتخاب برایتان راحت‌تر خواهد بود. همچنین یکی دیگر از مزایای رزرو هتل یزد از علی بابا وجود فیلترهای مختلف در بخش جست‌وجو است که با فعال کردن آن می‌توانید تعداد ستاره‌های هتل، امکانات، قیمت و مکان حدودی آن را طبق سلیقه خودتان تعیین کنید.
قیمت هتل ‌های یزد در چه حدودی است؟
قیمت هتل ‌های یزد مانند دیگر شهرها به موارد مختلفی وابسته است. آنچه قیمت حدودی هتل‌ در شهرهای مختلف را تعیین می‌کند، تعداد ستاره‌های هتل، ویژگی و امکانات، نزدیکی به مراکز دیدنی و پایانه‌های مسافری، وعده‌های غذایی و مواردی از این دست است. هزینه‌ هتل‌های یزد نیز براساس همین فاکتورها تعیین می‌شود. طبیعتا هر چه تعداد ستاره‌ها و امکانات هتل بیشتر باشد، قیمت آن هم بالاتر است.
بهترین هتل های سنتی یزد کدامند؟
هتل های سنتی یزد حال و هوای جذاب و طرفداران زیادی دارند. از جمله این هتل‌ها باید به هتل داد یزد، هتل پارسیان صفاییه، هتل باغ مشیرالممالک، هتل موزه فهادان، هتل سنتی رز، هتل ملک‌التجار، هتل لاله، هتل سنتی لب خندق، هتل رویای قدیم، هتل کاروانسرای مشیر یزد، هتل سنتی مظفر، هتل کهن کاشانه و هتل سنتی مهر اشاره کرد.
چگونه می‌توانم هتل‌ های ارزان یزد را رزرو کنم؟
برای رزرو هتل ‌های ارزان یزد ابتدا وارد سایت علی بابا و بخش جست‌وجوی هتل شوید. از طریق فیلترهای موجود در سایت می‌توانید رنج قیمتی موردنظرتان را تعیین کنید یا آن را روی ارزان‌ترین قیمت قرار دهید. به این ترتیب لیست هتل ‌های ارزان یزد برای شما نمایش داده می‌شود.
هتل های بافت قدیم یزد کدامند؟
هتل های بافت قدیم یزد جذابیت منحصربه‌فردی دارند و بسیاری از گردشگران آن‌ها را برای اقامت خود انتخاب می‌کنند. هتل‌هایی که در بافت قدیمی شهر یزد قرار گرفته‌اند، موارد زیر هستند: هتل داد، هتل موزه فهادان، هتل سنتی رز، هتل سنتی ادیب‌الممالک و هتل سنتی مشیرالممالک.
هتل های ۵ ستاره یزد کدامند؟
از جمله هتل های ۵ ستاره یزد که بسیار هم پرطرفدارند، باید به هتل زیبا و تاریخی صفاییه و هتل سنتی ملک التجار اشاره کنیم.
ساعت ورود و خروج هتل های یزد کدامند؟
ساعت ورود و خروج هتل های یزد طبق مصوبه ساعات ورودی و خروجی هتل‌های کشور است. ساعت تحویل اتاق و دریافت کلید از هتل راس ساعت ۱۴ است. برای تحویل دادن اتاق باید راس ساعت ۱۲ ظهر در لابی هتل حضور داشته باشید.
چرا قیمت رزرو آنلاین هتل در یزد از علی بابا با نرخ هتل تفاوت دارد؟
قطعا با کمی جست‌وجو متوجه اختلاف قیمت رزرو آنلاین هتل در یزد از علی بابا با نرخ هتل خواهید شد. سایت علی بابا به عنوان بزرگ‌ترین و پرفروش‌ترین سایت خدمات گردشگری با اغلب هتل‌ها در شهرهای مختلف ایران قرارداد یکساله دارد. این قرارداد، شرایط و امکانات آن باعث می‌شود قیمت نهایی هتل‌ها در سایت از قیمت اعلام ‌شده توسط خود هتل کمتر باشد.
هتل های یزد- قیمت و نظرات کاربران - به همراه تصاویر هتل های یزد