Alibaba support-6e78e835

فرصت‌های شغلی مرکز تماس

ما در گروه علی بابا بدنبال همکار در بخش پشتیبانی و مرکز تماس هستیم. علی‌بابایی‌ها به فراتر از خود تعهد دارند و هیچ سقف و محدودیتی برای خود قائل نمی‌شوند؛ اینجا درست شبیه یک کوه بدون قله است.

جزئیات بیشتر

Alibaba Job Openings (0)

Alibaba no-result-26d069f6

متاسفانه در حال حاضر فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.