Alibaba https://cdn.alibaba.ir/h2/desktop/assets/svg/support-6e78e835.svg

فرصت‌های شغلی مرکز تماس

ما در گروه علی بابا بدنبال همکار در بخش پشتیبانی و مرکز تماس هستیم. علی‌بابایی‌ها به فراتر از خود تعهد دارند و هیچ سقف و محدودیتی برای خود قائل نمی‌شوند؛ اینجا درست شبیه یک کوه بدون قله است.

جزئیات بیشتر

Alibaba Job Openings ()

Alibaba https://cdn.alibaba.ir/h2/desktop/assets/images/no-result-26d069f6.svg

متاسفانه در حال حاضر فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.