افزودن تجربه برای آرامگاه شعیای نبی

آرامگاه شعیای نبی
اصفهان

آرامگاه شعیای نبی جنب امامزاده اسماعیل، در خیابان هاتف اصفهان قرار دارد. قدمت بنای این آرامگاه به زمان فوت پیغمبر یهودیان، شعیای نبی که از نوادگان یهودا، پسر یعقوب نبی بوده است، برمی‌گردد و از بقایای الیهودیه قدیمی است. مناره‌های این مجموعه در زمان سلجوقیان ساخته شدند و نمایانگر تزئینات آن دوره هستند. مجموعه آرامگاه شعیای نبی و امامزاده اسماعیل شامل یک چهارسوق و یک مدرسه علوم دینی نیز می‌شود. این مجموعه با معماری‌های از زمان باستان و قبل از اسلام گرفته تا دوران سلجوقی و صفوی، در دی ماه سال ۱۳۱۰ به عنوان یک اثر ملی به ثبت آثار ملی ایران رسید.

به آرامگاه شعیای نبی چه امتیازی می‌دهید

امتیاز داده شده: ؟

برای نوشتن تجربه، مثلا می‌توانید فضا را توصیف کنید، از امکانات و ویژگی‌های این مکان بگویید و توصیه‌هایتان به مسافران دیگر را بنویسید.
ثبت تجربه در علی‌بابا پلاس، به معنی پذیرفتن تمام قوانین و مقررات علی‌بابا پلاس است.

500 کاراکتر

عکس‌های تجربه‌تان را هم اضافه کنید

  • افزودن عکس