قطار

پیش فروش قطار چیست؟
چگونه از علی‌بابا بلیط قطار بخرم؟
تفاوت بلیط مسافرین عادی، بلیط ویژه خواهران و بلیط ویژه برادران چیست و برای خرید هرکدام چه محدودیت‌هایی وجود دارد؟
آیا محدودیتی برای خرید بلیط قطار کودک و نوزاد وجود دارد؟
هزینه بلیط قطار کودک و نوزاد چگونه محاسبه می‌شود؟
شرایط حمل خودرو با قطار چیست و چگونه می توانم بلیط آن را تهیه نمایم؟
شرایط و امکانات کوپه دربست چیست؟
اگر نام مسافر را اشتباه ثبت کرده باشم آیا می‌توانم از بلیط خود استفاده کنم؟
خرید گروهی بلیط چه شرایطی دارد؟
اگر در حین یک سفر، بخواهم ادامه مسیر را با قطار دیگری طی کنم چه مواردی را باید رعایت کنم؟
آیا می توانم نوع غذا را در هنگام خرید بلیط قطار انتخاب کنم؟
برای سوارشدن به قطار چه زمانی باید در ایستگاه باشم و چه مدارکی موردنیاز است؟