اجاره ویلا در رامسر

 • 5/4 (37 نظر)
  سوئیت دوخوابه ساحلی ببریان 1
  مازندران، رامسر
  سوئیت 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,750,000ریال
 • 5/4 (61 نظر)
  ویلا سه خوابه- استخردار آبگرم منتظری
  مازندران، رامسر
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  55,000,00041%
  32,450,000ریال
 • 5/4 (23 نظر)
  ویلا سه خوابه ساحلی دريا سرا
  مازندران، رامسر
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 14 نفر
  قیمت برای هر شب
  25,000,000ریال
 • 5/4 (12 نظر)
  ویلا تریبلکس چهارخوابه استخردار افرا
  مازندران، رامسر
  ویلا 4 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  100,000,000ریال
 • 5/4 (31 نظر)
  سوئیت باران یک خوابه
  مازندران، رامسر
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,000,000ریال
 • 5/3 (32 نظر)
  ویلا دوخوابه لوکس ساجدی
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  17,000,000ریال
 • 5/4 (48 نظر)
  سوئیت دوخوابه قاسمی رامسر
  مازندران، رامسر
  سوئیت 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  12,000,00035%
  7,800,000ریال
 • 5/4 (33 نظر)
  سوئیت اقامتگاه دوخوابه جنگلی
  مازندران، رامسر
  سوئیت 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  9,300,000ریال
 • 5/4 (21 نظر)
  ویلا سه خوابه استخردار کاظمی 1
  مازندران، رامسر
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  35,000,000ریال
 • 5/4 (40 نظر)
  سوئیت یک خوابه شاه نشین
  مازندران، رامسر
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,000,000ریال
 • 5/4 (24 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار ساسانی ۲
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  33,000,00010%
  29,700,000ریال
 • 5/4 (51 نظر)
  ویلا دوخوابه جنگلی فاطیما
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,500,00010%
  100,000,000ریال
 • 5/3 (24 نظر)
  ویلا دوخوابه دربستی مجنون
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  11,000,000ریال
 • 5/4 (21 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم رضی
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  28,800,000ریال
 • 5/4 (37 نظر)
  ویلا سه خوابه استخردار لَپاسَرَک
  مازندران، رامسر
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  37,000,00010%
  33,300,000ریال