اجاره ویلا در رامسر با استخر

 • 5/4 (61 نظر)
  ویلا سه خوابه- استخردار آبگرم منتظری
  مازندران، رامسر
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  55,000,00041%
  32,450,000ریال
 • 5/4 (12 نظر)
  ویلا تریبلکس چهارخوابه استخردار افرا
  مازندران، رامسر
  ویلا 4 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  100,000,000ریال
 • 5/3 (32 نظر)
  ویلا دوخوابه لوکس ساجدی
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  17,000,000ریال
 • 5/4 (21 نظر)
  ویلا سه خوابه استخردار کاظمی 1
  مازندران، رامسر
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  35,000,000ریال
 • 5/4 (24 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار ساسانی ۲
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  33,000,00010%
  29,700,000ریال
 • 5/4 (21 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم رضی
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  28,800,000ریال
 • 5/4 (37 نظر)
  ویلا سه خوابه استخردار لَپاسَرَک
  مازندران، رامسر
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  37,000,00010%
  33,300,000ریال
 • 5/3 (21 نظر)
  ویلا سه خوابه استخردار نیکخو
  مازندران، رامسر
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  55,000,000ریال
 • 5/4 (33 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار ساسانی ۱
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  44,000,000ریال
 • 5/4 (60 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار مومنی
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  20,000,000ریال
 • 5/3 (3 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار پرسپولیس
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  45,000,00011%
  40,050,000ریال
 • 5/4 (23 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم اریانفر
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  29,000,0007%
  26,970,000ریال
 • 5/4 (13 نظر)
  ویلا سه خوابه جنگلی غنمی
  مازندران، رامسر
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  27,000,000ریال
 • 5/4 (10 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار یاس 8
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  45,000,000ریال
 • 5/3 (2 نظر)
  ویلا دوخواب یاس رامسر
  مازندران، رامسر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  26,500,00010%
  23,850,000ریال