اجاره ویلا در مشهد

 • 5/4 (48 نظر)
  سوئیت فیضی دوتخته 6 طبقه منفی 1
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 2 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,500,000ریال
 • 5/4 (62 نظر)
  سوئیت فیضی واحد دوتخته 2
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 2 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,500,000ریال
 • 5/4 (57 نظر)
  سوئیت فیضی واحد سه تخته 2
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,500,000ریال
 • 5/4 (44 نظر)
  سوئیت فیضی چهارتخته 2
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,500,000ریال
 • 5/4 (41 نظر)
  سوئیت رویال جعفری واحد 2
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,000,000ریال
 • 5/4 (36 نظر)
  سوئیت سه تخته قمر بنی هاشم واحد 9
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,500,000ریال
 • 5/4 (32 نظر)
  سوئیت سه تخته قمر بنی هاشم واحد 14
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,200,000ریال
 • 5/4 (31 نظر)
  سوئیت فلت سه تخته جاودانی
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,000,00015%
  6,800,000ریال
 • 5/4 (22 نظر)
  سوئیت سه تخته قمر بنی هاشم واحد 10
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,500,000ریال
 • 5/4 (15 نظر)
  سوئیت یک خوابه خانه مسافر فخری- ۴تخته
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,600,000ریال
 • 5/4 (17 نظر)
  سوئیت یک خوابه خانه مسافر فخری- پنج تخته
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,600,000ریال
 • 5/4 (14 نظر)
  سوئیت خانه مسافر فخری- سه تخته
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,000,000ریال
 • 5/4 (24 نظر)
  سوئیت دوتخته قمر بنی هاشم - واحد 8
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 2 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,500,000ریال
 • 5/3 (27 نظر)
  سوئیت چهار تخته- حسینی 302
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,000,000ریال
 • 5/3 (19 نظر)
  سوئیت آپارتمان سید اتاق ۱۰۷
  خراسان رضوی، مشهد
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,500,000ریال