اجاره خانه روزانه در مشهد

 • 5/4 (27 نظر)
  آپارتمان دوخوابه پرشیانا ۴۰۳
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 2 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  12,500,00020%
  10,000,000ریال
 • 5/4 (18 نظر)
  آپارتمان دوخوابه پرشیانا ۱۰۳
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 2 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  12,500,00020%
  10,000,000ریال
 • 5/4 (15 نظر)
  آپارتمان دوخوابه شیرودی ۱
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 2 خوابه
  حداکثر 12 نفر
  قیمت برای هر شب
  11,000,000ریال
 • 5/4 (11 نظر)
  آپارتمان دوخوابه ۲۰۳ پرشیانا
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 2 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  12,500,000ریال
 • 5/4 (14 نظر)
  آپارتمان سپیده - واحد دربست vip امام رضا
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 1 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  10,000,000ریال
 • 5/4 (17 نظر)
  آپارتمان یک خوابه باب الجواد
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 1 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,500,000ریال
 • 5/4 (29 نظر)
  آپارتمان یک خواب استانستی
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 1 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,500,000ریال
 • 5/4 (21 نظر)
  آپارتمان یک خوابه ادمان ۳۰۳
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  13,000,000ریال
 • 5/4 (12 نظر)
  آپارتمان یک خوابه دربستی امام رضا
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,000,000ریال
 • 5/4 (28 نظر)
  آپارتمان چهار تخته قمربنی هاشم- واحد ۵
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,500,000ریال
 • 5/3 (12 نظر)
  آپارتمان یک خوابه شجاعی
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,500,000ریال
 • 5/4 (8 نظر)
  آپارتمان جعفری واحد ۱۰۴
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  12,000,000ریال
 • 5/4 (14 نظر)
  آپارتمان دو خوابه- امیری ۲
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  15,000,000ریال
 • 5/3 (10 نظر)
  آپارتمان یک خوابه ادمان 103
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  13,000,000ریال
 • 5/4 (20 نظر)
  آپارتمان یک خوابه ادمان ۱۰۴
  خراسان رضوی، مشهد
  آپارتمان 1 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  15,000,000ریال