اجاره ویلا در ماسال

 • 5/4 (25 نظر)
  ویلا دوخوابه شاپرک
  گیلان، ماسال
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,500,000ریال
 • 5/4 (12 نظر)
  ویلا یک خوابه آسایش
  گیلان، ماسال
  ویلا 1 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,500,000ریال
 • 5/5 (6 نظر)
  ویلا سه خوابه جنگلی ماسال
  گیلان، ماسال
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 12 نفر
  قیمت برای هر شب
  17,000,000ریال
 • 5/4 (12 نظر)
  ویلا دوخوابه جنگلی بلالی
  گیلان، ماسال
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  14,250,00057%
  6,127,500ریال
 • 5/4 (7 نظر)
  ویلا یک خوابه امجدی
  گیلان، ماسال
  ویلا 1 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,500,00010%
  7,650,000ریال
 • 5/5 (3 نظر)
  ویلا دوخوابه روستای ورمیه
  گیلان، ماسال
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  20,000,00050%
  10,000,000ریال
 • 5/4 (9 نظر)
  ویلا چوبی سرچشمه - دوخوابه دوبلکس 2
  گیلان، ماسال
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  15,000,000ریال
 • 5/4 (13 نظر)
  ویلا دو خواب دوستی
  گیلان، ماسال
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  9,000,000ریال
 • 5/4 (28 نظر)
  ویلا دو خوابه کادوس
  گیلان، ماسال
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,200,000ریال
 • 5/4 (18 نظر)
  ویلا دوخوابه لب کوه شاندرمن
  گیلان، ماسال
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  10,000,000ریال
 • 5/3 (13 نظر)
  ویلا یک خوابه آلاش 1
  گیلان، ماسال
  ویلا 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,000,000ریال
 • 5/3 (2 نظر)
  ویلا دوخواب صائب ۲
  گیلان، ماسال
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 11 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,500,000ریال
 • اقامتگاه جدید
  ویلا دوخواب مولوی 5
  گیلان، ماسال
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  20,000,000ریال
 • 5/2 (1 نظر)
  ویلا سه خوابه جنگلی شروین
  گیلان، ماسال
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  24,000,000ریال
 • 5/3 (5 نظر)
  سوئیت یک خوابه ویلایی‌ آرسام
  گیلان، ماسال
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,700,000ریال