اجاره کلبه جنگلی در لفور

 • 5/4 (39 نظر)
  کلبه یک خوابه چوبی باباجان
  مازندران، بهشهر
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 22 نفر
  قیمت برای هر شب
  9,000,000ریال
 • رزرو آنی
  5/4 (66 نظر)
  کلبه یک خوابه جنگلی واز
  مازندران، چمستان
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,900,000ریال
 • رزرو آنی
  5/4 (40 نظر)
  کلبه بومگردی یک خوابه باغ صنم
  مازندران، آلاشت
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,500,000ریال
 • 5/4 (35 نظر)
  کلبه لپور - ممرز
  مازندران، بابل
  کلبه بدون خواب
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,000,000ریال
 • 5/4 (29 نظر)
  کلبه یک خوابه لپور نسترن
  مازندران، بابل
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  9,000,000ریال
 • 5/4 (56 نظر)
  کلبه لپور- دم زنون
  مازندران، سوادکوه
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,000,000ریال
 • 5/4 (52 نظر)
  کلبه یک خوابه چوبی سنتی تیکیش
  مازندران، تنکابن
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,000,000ریال
 • 5/4 (44 نظر)
  کلبه لپور - بلوط
  مازندران، سوادکوه
  کلبه 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,000,000ریال
 • 5/4 (22 نظر)
  کلبه کومه واحد صنوبر
  مازندران، بهشهر
  کلبه بدون خواب
  حداکثر 2 نفر
  قیمت برای هر شب
  16,000,000ریال
 • 5/4 (22 نظر)
  کلبه سه خوابه لپور افرا
  مازندران، شیرگاه
  کلبه 3 خوابه
  حداکثر 12 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,000,000ریال
 • 5/4 (36 نظر)
  کلبه لپور - تیرکن
  مازندران، بابل
  کلبه 2 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,500,000ریال
 • 5/4 (21 نظر)
  کلبه فلت ویشارده 2
  مازندران، سوادکوه
  کلبه بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,500,000ریال
 • 5/4 (20 نظر)
  کلبه فلت ویشارده 8
  مازندران، سوادکوه
  کلبه بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,500,000ریال
 • 5/4 (26 نظر)
  کلبه دوخوابه لپور روجین
  مازندران، بابل
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,000,000ریال
 • 5/4 (17 نظر)
  کلبه فلت ویشارده 6
  مازندران، سوادکوه
  کلبه بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,500,000ریال