اجاره ویلا استخردار کردان

 • 5/4 (26 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم ارغوان
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  30,000,000ریال
 • 5/4 (92 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم داوین 2
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 24 نفر
  قیمت برای هر شب
  19,900,000ریال
 • 5/4 (62 نظر)
  ویلا دوخوابه نیک زارع با استخر آبگرم
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  28,000,000ریال
 • رزرو آنی
  5/4 (46 نظر)
  ویلا سه خوابه استخردار آبگرم نسترن 2
  البرز، کردان
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 12 نفر
  قیمت برای هر شب
  28,000,000ریال
 • 5/4 (44 نظر)
  ویلا دوخوابه دوبلکس استخر آبگرم زعفرانیه
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  30,000,00032%
  20,400,000ریال
 • 5/4 (36 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار بهشت
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  19,000,000ریال
 • 5/4 (29 نظر)
  ویلا سه خوابه استخردار نیلا
  البرز، کردان
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 12 نفر
  قیمت برای هر شب
  35,000,000ریال
 • 5/4 (17 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار ابگرم رازی ۲
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  25,000,00015%
  21,250,000ریال
 • 5/4 (69 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم کیانا
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 12 نفر
  قیمت برای هر شب
  21,900,000ریال
 • 5/3 (74 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم باغ آرامش
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  18,000,000ریال
 • 5/4 (22 نظر)
  ویلا دوخوابه امین
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 13 نفر
  قیمت برای هر شب
  14,900,000ریال
 • 5/4 (48 نظر)
  ویلا چهارخوابه استخردار آبگرم کریمی
  البرز، کردان
  ویلا 4 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  19,500,000ریال
 • 5/3 (20 نظر)
  ویلا سه خوابه استخردار آبگرم کاج 332
  البرز، کردان
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  29,000,000ریال
 • 5/4 (18 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم کوروش
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  20,000,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری!
  5/4 (13 نظر)
  ویلا دوخوابه دوبلکس استخردار نیلوفر
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  22,000,000ریال