اجاره ویلا در گرگان

 • 5/4 (7 نظر)
  ویلا یک خوابه روستایی شمس العماره
  گلستان، گرگان
  ویلا 1 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  10,000,000ریال
 • 5/4 (37 نظر)
  سوئیت یک تخته نگار
  گلستان، گرگان
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 2 نفر
  قیمت برای هر شب
  1,800,000ریال
 • 5/4 (21 نظر)
  سوئیت فلت حافظ 10
  گلستان، گرگان
  سوئیت بدون خواب
  حداکثر 2 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,000,000ریال
 • 5/2 (5 نظر)
  سوئیت یک خواب حاج احمد
  گلستان، گرگان
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,000,000ریال
 • 5/3 (11 نظر)
  سوئیت دو خوابه صغیری واحد 1
  گلستان، گرگان
  سوئیت 2 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,500,000ریال
 • 5/3 (15 نظر)
  سوئیت یک خواب صغیری واحد 4
  گلستان، گرگان
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,500,000ریال
 • 5/2 (13 نظر)
  سوئیت یک خوابه امامی
  گلستان، گرگان
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,500,000ریال
 • 5/4 (34 نظر)
  سوئیت یک خوابه چوبی استرآباد
  گلستان، گرگان
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,500,000ریال
 • 5/2 (2 نظر)
  سوئیت یک خواب محمد طاهر
  گلستان، گرگان
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,500,000ریال
 • 5/3 (5 نظر)
  ویلا یک خواب ویلاشهر
  گلستان، گرگان
  ویلا 1 خوابه
  حداکثر 12 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,900,000ریال
 • اقامتگاه جدید
  سوئیت یک خوابه عرب
  گلستان، گرگان
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,000,000ریال
 • 5/3 (8 نظر)
  سوئیت یک خواب صغیری واحد 3
  گلستان، گرگان
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 2 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,000,000ریال
 • 5/5 (1 نظر)
  سوئیت یک خواب گردشگری بابا حیدر
  گلستان، گرگان
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  100,000,000ریال
 • 5/4 (7 نظر)
  سوئیت دوخوابه حافظ 7
  گلستان، گرگان
  سوئیت 2 خوابه
  حداکثر 11 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,000,000ریال
 • 5/4 (4 نظر)
  سوئیت یک خوابه حافظ 6
  گلستان، گرگان
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,500,000ریال