اجاره ویلا چالوس

 • 5/4 (88 نظر)
  سوئیت دوخوابه یزدان مهر
  مازندران، چالوس
  سوئیت 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,500,000ریال
 • 5/4 (82 نظر)
  ویلا دوخوابه باران ۱
  مازندران، چالوس
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,500,000ریال
 • 5/4 (31 نظر)
  ویلا دوخوابه دوبلکس استخردار عسگریان
  مازندران، چالوس
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 9 نفر
  قیمت برای هر شب
  25,000,000ریال
 • 5/4 (18 نظر)
  ویلا دوخوابه آتلانتیس
  مازندران، چالوس
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  9,900,000ریال
 • 5/4 (22 نظر)
  ویلا سه خوابه ویلای مهر
  مازندران، چالوس
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  14,000,00020%
  11,200,000ریال
 • اقامتگاه جدید
  ویلا دوخوابه رنگارنگ واحد نارنجی
  مازندران، چالوس
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  15,400,000ریال
 • 5/4 (17 نظر)
  ویلا یک خوابه حیاط دار آتلانتیس
  مازندران، چالوس
  ویلا 1 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  9,000,000ریال
 • 5/4 (21 نظر)
  ویلا دوخوابه شهرک کاسپین
  مازندران، چالوس
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  12,000,000ریال
 • 5/4 (38 نظر)
  ویلا یک خوابه مهر 4
  مازندران، چالوس
  ویلا 1 خوابه
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,500,000ریال
 • 5/3 (8 نظر)
  ویلا دوخواب استخردار ساحلی اشکان
  مازندران، چالوس
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  30,000,000ریال
 • 5/3 (14 نظر)
  سوئیت یک خوابه- زارع
  مازندران، چالوس
  سوئیت 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,000,0007%
  3,720,000ریال
 • 5/4 (21 نظر)
  ویلا دوخوابه مهر چالوس
  مازندران، چالوس
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  13,000,00015%
  11,050,000ریال
 • 5/5 (1 نظر)
  ویلا دوبلکس استخردار حیات
  مازندران، چالوس
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  33,000,000ریال
 • 5/3 (2 نظر)
  ویلا دوخوابه مخابرات
  مازندران، چالوس
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  9,000,000ریال
 • 5/4 (21 نظر)
  ویلا سه خوابه ساحلی سفید
  مازندران، چالوس
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 12 نفر
  قیمت برای هر شب
  20,000,000ریال