اقامتگاه بومگردی اطراف تهران

 • 5/4 (61 نظر)
  کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد مراکشی
  تهران، فیروزکوه
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  17,000,000ریال
 • 5/4 (59 نظر)
  کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد ژاپنی
  تهران، فیروزکوه
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  16,400,000ریال
 • 5/4 (46 نظر)
  بوم گردی حاج محمد فیروزکوه - کلبه رنسانس
  تهران، فیروزکوه
  اکوتوریسم 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  17,000,000ریال
 • 5/4 (53 نظر)
  بوم گردی حاج محمد فیروزکوه - کلبه وایکینگ
  تهران، فیروزکوه
  اکوتوریسم 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  17,000,000ریال
 • رزرو آنی
  5/4 (14 نظر)
  بوم گردی هزار و یک شب - واحد شب اول
  تهران، دماوند
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,000,000ریال
 • 5/4 (33 نظر)
  بوم گردی خانه گردو - اتاق ایوان
  تهران، دماوند
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,900,000ریال
 • 5/4 (14 نظر)
  بوم گردی خاتون - واحد 2
  البرز، کردان
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,500,000ریال
 • 5/4 (32 نظر)
  بوم گردی خانه گردو - اتاق قصه‌ها
  تهران، دماوند
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,800,000ریال
 • 5/4 (12 نظر)
  بوم گردی خاتون- واحد ۱
  البرز، کردان
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,700,000ریال
 • 5/4 (34 نظر)
  بوم گردی خانه گردو - اتاق سرسایه
  تهران، دماوند
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,500,000ریال
 • 5/4 (31 نظر)
  بوم گردی خانه گردو - اتاق آسمان
  تهران، دماوند
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,800,000ریال
 • 5/4 (31 نظر)
  بوم گردی خانه گردو - نور
  تهران، دماوند
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,800,000ریال
 • 5/4 (14 نظر)
  بوم گردی خاتون - واحد 3
  البرز، کردان
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  4,500,000ریال
 • 5/4 (21 نظر)
  بوم گردی خانه گردو - اتاق ابروباد
  تهران، دماوند
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,000,000ریال