رزرو اقامتگاه بومگردی در رشت

یک نفر
1

لیست اقامتگاه‌های رشت

 • پیشنهاد لحظه‌آخری! رزرو آنی
  5/4.3(65 نظر)
  رزرو بوم گردی شالیزار - کلبه ۸
  گیلان، رشت
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  28,000,00021%
  22,200,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری! رزرو آنی
  5/4.3(34 نظر)
  اجاره بوم گردی شالیزار - کلبه ۱۲
  گیلان، رشت
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  24,000,00025%
  18,000,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری!
  5/3.9(10 نظر)
  رزرو بوم گردی تلار سر - واحد چیچیلاس
  گیلان، رشت
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  19,500,0002%
  19,180,000ریال
 • 5/4.4(84 نظر)
  اجاره بوم گردی لاکوجان - واحد گیل بانو طبقه پایین
  گیلان، سنگر
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  27,000,000ریال
 • 5/4.4(95 نظر)
  رزرو بوم گردی لاکوجان - واحد گیل سو طبقه بالا
  گیلان، سنگر
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  36,000,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری! رزرو آنی
  5/4.2(19 نظر)
  اجاره بوم گردی شالیزار - کلبه ۷
  گیلان، رشت
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  34,000,00021%
  27,000,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری!
  5/4.5(10 نظر)
  رزرو بوم گردی تلار سر - واحد کاکلی
  گیلان، رشت
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  19,500,0004%
  18,850,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری! رزرو آنی
  5/4.5(39 نظر)
  اجاره بوم گردی شالیزار - کلبه ۹
  گیلان، رشت
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  26,000,00029%
  18,600,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری! رزرو آنی
  5/4.2(52 نظر)
  رزرو بوم گردی شالیزار - کلبه ۱۰
  گیلان، رشت
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  26,000,00027%
  19,000,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری!
  5/4.3(19 نظر)
  اجاره بوم گردی لاکوجان - واحد گیله وا طبقه پایین
  گیلان، سنگر
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  18,000,0002%
  17,700,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری! رزرو آنی
  5/4.1(33 نظر)
  رزرو بوم گردی شالیزار - کلبه ۱
  گیلان، رشت
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  26,000,00017%
  21,600,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری!
  5/4.3(12 نظر)
  اجاره بوم گردی تلار سر - واحد چیچینی
  گیلان، رشت
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  19,500,0002%
  19,180,000ریال
 • 5/4.1(9 نظر)
  رزرو بوم گردی امی وی جا - دلربا
  گیلان، سنگر
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  18,000,000ریال
 • رزرو آنی
  5/3.8(6 نظر)
  اجاره بوم گردی امی وی جا - جگر گوشه
  گیلان، سنگر
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  36,000,000ریال
 • 5/4.4(113 نظر)
  بوم گردی لاکوجان - واحد گیلار طبقه بالا
  گیلان، سنگر
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  30,000,000ریال
 • رزرو آنی
  5/4.7(53 نظر)
  اجاره بوم گردی سپیدرود - واحد چهار
  گیلان، رشت
  اکوتوریسم بدون خواب
  قیمت برای 3 شب
  17,700,000ریال