اجاره ویلا استخردار

 • 5/4 (11 نظر)
  ویلا پنج خوابه سرسره آبی
  مازندران، کتالم و سادات شهر
  ویلا 5 خوابه
  حداکثر 20 نفر
  قیمت برای هر شب
  100,000,000ریال
 • 5/4 (18 نظر)
  ویلا دوخوابه استخر آبگرم سوپرلوکس
  مازندران، نشتارود
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  27,000,000ریال
 • 5/4 (58 نظر)
  ویلا سه خوابه- دوبلکس استخردار آبگرم ۱
  مازندران، متل قو (سلمانشهر)
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  25,000,000ریال
 • 5/4 (43 نظر)
  ویلا دوخوابه دوبلکس استخردار معلم
  مازندران، محمودآباد
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  23,000,00010%
  20,700,000ریال
 • 5/4 (26 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم ارغوان
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  30,000,000ریال
 • 5/5 (6 نظر)
  ویلا سنتی استخردار بهشت شور- واحد شنبدی
  بوشهر، بوشهر
  ویلا بدون خواب
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,500,00020%
  6,800,000ریال
 • 5/4 (66 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار سرپوشیده کیاسلطان
  مازندران، نوشهر
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  50,000,00045%
  27,500,000ریال
 • 5/4 (46 نظر)
  ویلا دوخوابه دوبلکس استخردار میخک
  مازندران، متل قو (سلمانشهر)
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  23,000,000ریال
 • 5/4 (92 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم داوین 2
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 24 نفر
  قیمت برای هر شب
  32,900,000ریال
 • 5/4 (61 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم باغ مژگان
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  25,000,000ریال
 • 5/4 (44 نظر)
  ویلا دوخوابه دوبلکس استخر آبگرم زعفرانیه
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  35,000,00020%
  28,000,000ریال
 • 5/4 (31 نظر)
  ویلا دوخوابه دوبلکس استخردار عسگریان
  مازندران، چالوس
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 9 نفر
  قیمت برای هر شب
  25,000,000ریال
 • 5/3 (89 نظر)
  ویلا دوخوابه استخردار آبگرم اقاقیا
  البرز، کردان
  ویلا 2 خوابه
  حداکثر 7 نفر
  قیمت برای هر شب
  30,000,000ریال
 • 5/4 (61 نظر)
  ویلا سه خوابه- استخردار آبگرم منتظری
  مازندران، رامسر
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  55,000,00041%
  32,450,000ریال
 • 5/4 (29 نظر)
  ویلا سه خوابه استخردار نیلا
  البرز، کردان
  ویلا 3 خوابه
  حداکثر 12 نفر
  قیمت برای هر شب
  45,000,000ریال