اقامتگاه بوم گردی

 • 5/4 (11 نظر)
  بوم گردی عاروس ویشه - واحد 1
  مازندران، آمل
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,000,000ریال
 • 5/4 (42 نظر)
  بوم گردی پیسو واحد شُوپَر
  بوشهر، بوشهر
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,900,000ریال
 • 5/4 (25 نظر)
  بوم گردی الاسوسو ۲ واحد هلوچین
  گیلان، رودسر
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 10 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,000,000ریال
 • 5/4 (53 نظر)
  بوم گردی گلبند واحد گلبند 1
  گیلان، رودبار
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,000,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری!
  5/4 (57 نظر)
  بوم گردی آویشار - واحد لوکس دوخوابه جامی
  گیلان، تالش
  اکوتوریسم 2 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,500,000ریال
 • 5/4 (74 نظر)
  اقامتگاه سنتی پسین - اتاق سه تخته طاق ضربی
  فارس، شیراز
  سنتی بدون خواب
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  11,500,00030%
  8,050,000ریال
 • 5/4 (74 نظر)
  بوم گردی خانه دوست - اتاق چاه تلا
  هرمزگان، قشم
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,000,000ریال
 • 5/4 (43 نظر)
  بوم گردی دیلمای واحد ماسو
  گیلان، سیاهکل
  اکوتوریسم 5 خوابه
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,000,000ریال
 • 5/4 (10 نظر)
  بوم گردی عاروس ویشه - واحد 2
  مازندران، آمل
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,000,000ریال
 • 5/4 (45 نظر)
  بوم گردی پیسو واحد کاکِیسو
  بوشهر، بوشهر
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 6 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,900,000ریال
 • 5/4 (45 نظر)
  بوم گردی خانه سنتی گلبند
  گیلان، رودبار
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,000,000ریال
 • 5/4 (27 نظر)
  بوم گردی الاسوسو - سماصوم
  گیلان، رودسر
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,000,000ریال
 • 5/4 (23 نظر)
  بوم گردی شاه ماهی - واحد استخر ۱
  گیلان، لاهیجان
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  5,500,000ریال
 • 5/3 (35 نظر)
  بوم گردی دیلمای واحد وارش
  گیلان، سیاهکل
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  6,500,000ریال
 • 5/4 (15 نظر)
  بوم گردی در بلوچ - کپر مستطیل-21
  سیستان و بلوچستان، چابهار
  اکوتوریسم بدون خواب
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  3,500,000ریال