اجاره کلبه جنگلی

 • 5/4 (67 نظر)
  کلبه یک خوابه چوبی تیکیش طبقه 2
  مازندران، تنکابن
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,500,000ریال
 • 5/4 (18 نظر)
  کلبه دوخوابه استخردار نپار 1
  مازندران، بهشهر
  کلبه 2 خوابه
  حداکثر 15 نفر
  قیمت برای هر شب
  15,000,000ریال
 • 5/4 (11 نظر)
  کلبه یک خوابه بهار لاهیجان
  گیلان، لاهیجان
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  16,500,000ریال
 • پیشنهاد لحظه‌آخری!
  5/4 (34 نظر)
  کلبه دو خوابه آویشار
  گیلان، تالش
  کلبه 2 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  13,900,00010%
  12,510,000ریال
 • 5/4 (49 نظر)
  کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد مراکشی
  تهران، فیروزکوه
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  17,000,000ریال
 • 5/4 (24 نظر)
  کلبه یک خوابه لپور نسترن
  مازندران، بابل
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  12,000,000ریال
 • اقامتگاه جدید
  کلبه پدربزرگ من
  مازندران، زیرآب
  کلبه بدون خواب
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  9,000,000ریال
 • 5/4 (11 نظر)
  کلبه دوخوابه جنگلی میاه سر
  مازندران، ساری
  کلبه 2 خوابه
  حداکثر 8 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,300,000ریال
 • 5/4 (12 نظر)
  کلبه چوبی نگین - واحد پشت بام 2
  مازندران، مرزیکلا
  کلبه بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  10,000,000ریال
 • 5/4 (12 نظر)
  کلبه فلت چوبی نگین ۲
  مازندران، مرزیکلا
  کلبه بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  12,000,000ریال
 • 5/4 (72 نظر)
  کلبه یک خوابه چوبی تیکیش طبقه ۱
  مازندران، تنکابن
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,500,000ریال
 • 5/4 (20 نظر)
  کلبه مریم گلی واحد برکه
  گیلان، صومعه سرا
  کلبه بدون خواب
  حداکثر 3 نفر
  قیمت برای هر شب
  8,100,000ریال
 • 5/4 (45 نظر)
  کلبه حاج محمد فیروزکوه - واحد سرخپوستی
  تهران، فیروزکوه
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 4 نفر
  قیمت برای هر شب
  17,000,000ریال
 • 5/4 (11 نظر)
  کلبه فلت چوبی نگین 1
  مازندران، مرزیکلا
  کلبه بدون خواب
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  12,000,000ریال
 • 5/4 (39 نظر)
  کلبه یک خوابه چوبی سنتی تیکیش
  مازندران، تنکابن
  کلبه 1 خوابه
  حداکثر 5 نفر
  قیمت برای هر شب
  7,000,000ریال