Alibaba https://cdn.alibaba.ir/h2/desktop/assets/brand-identity/logo-horizontal-48770b9c.svg

بیانیه ریبرندینگ

جایی در مسیر مستقیم اما پرفرازونشیب روزمرگی، ناگهان نیازی متفاوت در ذهن انسان جرقه می‌زند؛ نیاز به مواجهه‌ با چیزی و جایی ناشناخته؛ به جایی برای تنهابودن، به رفتنی به‌قصد توسعه‌ کسب‌وکار یا به زمانی برای بودن و تماشای طبیعت.
از میان هزاران مقصد، اقامتگاه و وسیله آمدورفتن، مقصدی برای دورشدن از روزمرگی، جایی برای اقامتی مطلوب و وسیله‌ای برای رسیدن و بازگشتن را انتخاب می‌کنیم و درنهایت، هرکدام آنچه از سفر می‌خواهیم را به‌گونه‌‌ای متفاوت درمی‌یابیم. یکی در تنهایی و دیگری در جمع، یکی در شهری تاریخی و دیگری در کنار تالابی کوچک. ذهن یکی را باریکه‌های نوری که از میان درختان یک جنگل تابیده روشن می‌کند و ذهن دیگری را ستارگان آسمان شبِ کویر.
سفر برای هرکدام از ما به‌شکلی منحصربه‌فرد معنی می‌شود و با سبک‌های متفاوت اما هم‌زمان پیش می‌رود، تا جایی که سرزمینی از تنوع و رنگ و نشانه ساخته شود و آسمانی از علائق و سلائق.
گویی باید پذیرفت که این «زندگی و سفر در کهکشانی از جهان‌های موازیِ متفاوت» است که به هستی معنا می‌بخشد.

روشنیِ مسیر پیشِ روی علی‌بابا در بازطراحی هویتش از نوری می‌آید که «کهکشان متفاوت‌زیستن» بر حرف ابتدایی نامِ علی‌بابا تابانده؛ حرفی که با نقشی جدید، از این به بعد لوگو و نشان ماست.
لوگوی تازه، یک نشانه ثابت و ایستا نیست؛ بلکه طیف وسیعی از طرح‌هاست که بسته به موقعیت‌های ارتباطی متحول می‌شود.
حضور علی‌بابا در جهان‌های متفاوت سفر که هم‌زمان با هم و به فراخور نیازهای متنوع هر مسافر بروز و ظهور می‌یابند، به طراحی طیف گسترده‌ای از طرح‌ها ترجمه شده تا هویت جدید برند علی‌بابا با خاصیت «تحول مداوم سفر» منطبق و هم‌راستا باشد.
از این پس، هر لحظه و متناسب با فضای هر سفر، نیاز مسافر و جنس فعالیت ارتباطی، جامه‌هایی متنوع بر تن لوگوی جدید علی‌بابا پوشانده خواهد شد که هرکدام از آن جامه‌ها بتوانند در لحظه معرف روح، معنی و فضای متفاوتی باشند.

آنچه ما را به سمت داشتن ایده هویت پویا سوق می‌دهد:

هم‌خوانی با ذات پویا و نوآفرین خود علی‌باباهماهنگی با مفهوم پویا و همیشه‌زنده سفرهم‌سو شدن با فضای فکری طیف گسترده مخاطبانمانتطابق با بستری که تعامل و گفتگو در آن رخ می‌دهد

ما امروز در روزی که مثل همیشه «روز اول» است، در مسیر جدیدی قدم گذاشته‌ایم تا سفر را از سه‌گانه‌ «رفتن، ماندن و بازگشتن» به مفهومی وسیع‌تر، به‌اندازه دنیاهای پر از تفاوتمان گسترش دهیم. می‌خواهیم مثل همیشه همسفرِ سفری باشیم که از دامنه خیال تا مرور خاطرات شیرین وسعت دارد.

علی‌بابا، همسفر هر سفر