آنتالیا ویژه نوروز - 5 شب

Titanic Deluxe Golf Belek

8.5

کیفیت خیلی خوب از نگاه

  •   شهر مبدا: تهران
  •   رفت: SunExpress
  •   شهر مقصد: آنتالیا
  •   برگشت: SunExpress

details جزئیات تور

اقامت با خدمات uall

.راهنما

.ترانسفر فرودگاهی

.بیمه مسافرتی

پرواز سان اکسپرس


فرودگاه مبدا Imam Khomeini International Airport
فرودگاه فرودگاه Antalya
ساعت حضور در فرودگاه ۳ ساعت قبل از وقت پرواز
مبلغ پرداختی شامل
  • ترانسفر رایگان از فرودگاه به هتل و از هتل به فرودگاه
  • تور لیدر فارسی
  • بیمه مسافرتی
نکات ضروری

.ﭘﺮواز ﭼﺎرﺗﺮ و ﻫﺘﻞ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد و ﮐﻨﺴﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهﺷﺨﺺ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﺨﺎب اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رزرواﺳﯿﻮن ﻫﺘﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ نسبت به آن مسئولیتی نخواهد داشت. طبق قوانین گردشگری ساعت ورود به اتاق12. ﻇﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و خروج از اتاق حداکثر تا ساعت 14 میباشد.. ﭘﺮداﺧﺖﻋﻮارض ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ي ﻣﺴﺎﻓﺮﻣﯿﺒﺎﺷﺪ درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن رزرواﺳﯿﻮن اﺗﺎق ﺳﻪ ﺗﺨﺘﻪ در ﻫﺘﻞﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﺗﺨﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻔﺮي ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﺗﺨﺘﺸﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد مدارک لازم جهت سفر : پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

Help

پاسخ سوالتون رو پیدا نکردید؟
با سفریار زیر تماس بگیرید

شیوا گودرزی شیوا گودرزی
021-43900615

دیگر تور های این سفریار

مجموع قیمت:
89,710,000 ریال