طرح فاصله‌گذاری اجتماعی قطارها در همه‌گیری کرونا

پس از شیوع کرونا، شرکت قطارهای رجا و سفیر تصمیم گرفتند که سفرهایشان را با فاصله‌گذاری ادامه بدهند‌ که از ابتدای خردادماه با توجه به کاهش شیوع بیماری کرونا فاصله گذاری لغو خواهد شد.

علاوه بر مورد بالا، دو قانون دیگر نیز شامل حال طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در قطارها شده است:هنگام ورود به ایستگاه قطار و چک‌کردن بلیط مسافر، ‌‌کد ملی مسافر در سیستم استعلام وزارت بهداشت چک می‌شود‌. اگر فرد به کرونا مبتلا باشد، از سفر او جلوگیری خواهد شد‌.

همچنین برای جلوگیری از شیوع کرونا، به اتباع خارجی بلیط قطار فروخته نمی‌شود‌.در صورت عدم دریافت واکسن، بلیط قطار برای شما صادر نمی‌شود.