شرایط اتوبوس در همه‌گیری کرونا

در حال حاضر با توجه به کاهش نسبی موضوع بیماری کرونا هیچ محدودیتی در زمان سفر با اتوبوس وجود ندارد.

در زمان خرید بلیط به صورت آنلاین از وب‌سایت یا اپلیکیشن علی‌بابا جهت بررسی سوابق ابتلا به بیماری کرونا در مورد مسافرین، کد ملی تمامی مسافرین در سیستم وارد و بررسی می‌شود. در صورتی که مسافر تست مثبت داشته باشند در زمان خرید با خطا مواجه خواهد شد. دقت داشته باشید در صورت بهبود مسافر باید حداقل 14 روز از زمان ثبت تست مثبت در سامانه گذشته باشد.