قطار 6 تخته میلاد

قطار 6 تخته میلاد

 

قطار میلاد 6 تخته

کوپه‌ای ـ رجا

قطار میلاد شش تخته از قطارهای کوپه‌ای شرکت رجا است. همان‌طور که از نامش پیداست، ظرفیت هر کوپه 6 نفر است.

 

مسیرها

مسیرهای قطار 6 تخته میلاد

امکانات

 

امکانات قطار 6 تخته میلاد

تصاویر

 

   کوچه قطار 6 تخته میلاد   کوپه قطار 6 تخته میلاد   راهرو قطار 6 تخته میلاد

قطار 6 تخته میلاد   قطار 6 تخته میلاد