فطریه برای کودکان کهریزک


 

روزه یک سو شد وعید آمد و دل‌ها برخاست...

با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر و پایان رسالت اثبات بندگی  در ماه پیوند دل‌ها و آسمان، علی بابا از تمامی اعضای این خانواده‌ی بزرگ دعوت می‌کند درحرکت انسان دوستانه‌ی تقدیم فطریه به کودکان بی سرپرست خیریه‌ی کهریزک شرکت کنید تا به کمک هم همدلی را پربارتر معنا کنیم.

با شماره‌گیری کد زیر، شادی عید را به کودکان کهریزک هدیه کنیم:

*733*10002#